PHOTO 2019 07 13 21 48 43

Aubierge Saint Cyr pran you bal nan pye goch, François Frantz nan vant, Méthélus Pikenson nan lestomak. Yo nan lopital Jeneral Okay pou laswenyay. Méthélus sou wout pou antre nan sal operasyon e, 2 lòt yo nan sal ijans lan. Se sa radyo Vwa Klodi Mizo (VKM) konstate nan aswè bò 8 tè PM samdi 13 Jiyè 2019 la nan lopital.

Moun sa yo viktim nan moman bandi ta pran valiz you dam. E nan echanj tir bandi yo ak lòt moun, lakoz 3 endividi sa yo blese ak katouch. Aubierge se sou motosiklèt li te ye, Frantz se chita li te chita anba you galri e Pikenson ta sanble se detann li t ap detann li.

Aksyon sa pase nan ang ri katajena ak dipèp bò lekòl Senmiramis Telemak aprèmidi 13 jiyè 2019 la bò 6 zè PM.

Ensekirite a kontinye simaye dèy ak kè sote nan mitan popilasyon Okay la.

Dwa pou popilasyon an viv nan you anviwonman nan tout sekirite pa respekte.

Imaj nou wè a se Méthélus Pikenson.

Extrè video :

Jean Claudy Aristil