• [javascript protected email address]

Radyo VKM an dirèk

Bandwol Foto0.jpg 2

Kouraj, Inyon Pèsòn K ap Lite Kont Diskriminasyon Ak Estigmatizasyon (UPLCDS) plis kèk lòt patenè dimanch 12 me a nan Mityèl Solidarite nan Okay. Yo òganize you panèl diskisyon sou tèm: You Edikasyon Balanse Pou  You Egalite San Diskriminasyon Ak Estigmatizasyon Nan Travay An Ayiti. Se pou make jounen kont Omofobi ak Transfobi 17 me 2019 lan. Se sa Radyo Vwa Klodi Mizo (VKM) konstate.

Charlot Jeudi ak Dahana 2 reprezantan Kouraj swete dirijan leta Ayisyen mete baz pou you edikasyon k ap ranmase tout sektè nan lavi nasyonal lan.  Kèlkelanswa ras, relijyon, klas, sèks, oyantasyon seksyèl, andikap moun lan. E respekte mete nan aplikasyon tout tèks lwa ( konvansyon, konstitisyon) leta angaje li nan nivo nasyonal, rejyonal, entènasyonal.  E konsa tou leta dwe anvizaje you modèl edikatif Ayisyen nan plas sistèm edikatif sa ki mize sou plizyè modèl lòt peyi a.

Epi sosyete sivil lan genyen obligasyon pou li fè presyon sou leta Ayisyen pou li fè tout sa li gen pou li fè pou bon edikasyon popilasyon an. Sosyete sivil lan genyen pou li enplike li menm jan ak leta nan fè edikasyon moun yo nan sans sa.

Jean Claudy Aristil reprezantan Radyo VKM t ap montre medya yo nan k ad travay edikasyon sa kapab itil. Kote medya yo kapab antre, ranfòse nan pwogramasyon yo tout prensip yo ki chita sou valè dwa moun tankou: Legalite, respè lavi moun, non diskriminasyon, non estigmatizasyon.

Konsa genyen you atelye  te repati an 4 gwoup ki pwopoze nan kad edikasyon sa pou ta genyen seminè, konferans, deba nan medya ki anvizaje pou fòme tout sektè nan popilasyon an. E sa toujou antre nan estrateji yo k ap anvizaje pou vanse ak lòt kalite edikasyon an.

Tout demach sa yo antre nan lojik pou wè nan ki dimansyon tout moun kapab jwenn plas yo nan travay nan Egalite san eksklizyon.

Jean Claudy Aristil

Ajouter un Commentaire


Code de sécurité
Rafraîchir

OPEN

Thursday - October 17, 2019

Weather: -273°C

Kiyès ki sou sit la

Nous avons 72 invités et aucun membre en ligne

Podcast radio vkm

 

Rechèch