• [javascript protected email address]

Radyo VKM an dirèk

image bilan

Konbit Oganizasyon Politik, Sendikal ak Popilè yo wete chapo li pou salye tout pèp Ayisyen an nan okazyon nouvel ane 2019 la. Ane 2018 la, se te yon lane difisil kote pèp la te mennen anpil gwo konba. Lane 2019 la dwe yon lane konba bosal ak viktwa ki dwe pèmèt nou tabli baz pou kapote sistèm pezesouse a epi kreye kondisyon pou tabli libète byennèt zansèt nou yo te pote nan tout nanm yo nan batay pou endepandans lan.

Yon kout je rapid sou lane 2018 la

Lane 2018 la te trennen dèyè li anpil gwo evennman sou plan politik, ekonomik ak sosyal. Pami gwo dosye ki te make ane a, te gen : dosye lavichè, bidjè kriminèl la, degrengolad goud la, gwo mobilizasyon kont vòl, gaspiyaj lajan pèp la, kont dosye kòripsyon petwokaribe epi kont pouvwa konwonpi ki nan pouvwa Tèt Kale a.

Pandan tout ane a, pri pwodui premye nesesite yo pat janm sispann monte. Men, sa pat anpeche pouvwa konwonpi antipèp la te foure nan gagann pèp la yon bidjè kriminèl pou fòse moun yo rann pi pòv yo peye plis taks, peye yon pòsyon nan lajan petwokaribe a epi sibvansyone aloufa nan palè, nan gouvènman an ak nan palman an. Pandan tan sa a, goud la te kontinye ap pran pataswèl anba grif dola a epi boujwa kontrebandye kontinye benefisye franchiz san gade dèyè.

Pigwo evennman ki te make ane a se batay kont gagòt lajan petwokaribe a. Batay sa a ki te koumanse depi sou Preval / Michelle Pierre-Louis, sou Mateli ak sou Privert nan sitin devan Lakoudèkont ak devan Palè Nasyonal, te vin pran yon lòt dimansyon ak mouvman petwochalenj lan. Pigwo leve kanpe yo te fèt nan dat 6-7-8 jiyè, 17 oktòb ak 18 novanm. Pandan mobilizasyon yo, popilasyon an t ap mande arestasyon, jijman epi sezi byen tout petwovòlò yo ak depa pouvwa konwonpi a. Pandan lane 2018 la, popilasyon an te montre li pat nan dòmi.

Men, kòm pouvwa pezesouse sa a se fè kòb nan kòripsyon ak bay manti ki enterese l, li pat ka reponn revandikasyon pèp la. Poutèt sa, li te chwazi fè represyon ak masak sou pèp la olye li arete vòlè yo, desann pri pwodui yo epi monte salè travayè ak travayèz yo nan yon nivo akseptab. Sa ki fè jounen jodi a, plis pase 100 moun mouri anba bal pouvwa a ak bandi li lage nan lari a, ouvriye yo kontinye ap touche yon salè tibèkiloz nan antrepriz boujwa yo, anplwaye nan Leta paka touche, jèn yo kontinye ap kite peyi a pa pil ak pa pakèt epi chomaj, blakawout  ak lavichè kontinye ap taye banda. Alòske gwo palto yo toujou gen gwo sibvansyon, boujwa yo kontinye ap benefisye franchiz devan dèyè.

Tout sa se pou nou di, lane 2018 la se te yon lane bout di, yon lane piyaj sou do pèp la epi yon lane mobilizasyon kont piyajè.

2019, yon lane konba ak viktwa

Pou nou nan Konbit la, ane 2019 la pap yon lane fasil. Yon bò, mas popilè yo anjeneral, klas travayè yo anpatikilye pral kontinye kwoupi anba mizè ak chomaj. Anpil moun ap kontinye swa kite tè yo pou rantre nan vil yo oubyen kite peyi a pou al chache lavi lòtbò dlo. Men yon lòt bò tou, dosye kòripsyon petwokaribe, lavichè, eleksyon ak nouvo bidjè kriminèl ki devan palman an pral rete yon zo kochon nan gagann otorite nan Leta a pandan tout ane a. Nan nouvo bidjè kriminèl 2019 la, aloufa Tèt Kale yo prevwa rantre plis pase 172 milya goud. Ladan yo prevwa plis pase 75 milya goud ap soti nan pòch pèp la sèlman nan enpo endirèk. Anviwon 14 milya goud (21%) ventenyen pou san bidjè a se pou peye dèt pandan pousantaj bidjè a ki te pou edikasyon soti nan 17 pou san pou li desann 11 pou san.

Pèp la pat manje pwa, li pap bay lapire. Nan sans sa a, li nesesè pou tout sitwayen, fanm ak gason konsekan, mare senti nou pou nou batay. Mare senti nou pou nou batay kont bidjè kriminèl 2019 la, kont kòripsyon ak tout konwonpi nan Leta a, mare senti nou pou nou batay kont lavichè, chomaj, ensekirite ak banditis deta. Pou noumenm nan Konbit la, dyalòg blòf, konplo anba chal ak CORE GROUP, ak anbasad epi ak boujwa kontrebandye pap pèmèt nou chanje sitiyasyon malouk sa a.

Pou rezon sa yo, Konbit la kwè, tout fòs politik ki vle chanjman toutbon yo, fòs politik ki pa sou blòf yo, dwe mete fòs yo ansanm pou rive pote laviktwa sou fòs ki pa vle chanjman yo. Anfas sektè ki gen anpil milyon petwokaribe a nan pòch yo, anfas fòs ki gen franchiz epi k ap benyen nan kontrebann yo, anfas CORE GROUP la, batay la pa piti. Men, lè nou rive makonnen fòs ki vle chanjman yo ansanm epi ofri peyi a yon veritab altènativ, se sèten n ap rive pote laviktwa sou fòs ki pa vle chanjman yo.

Pou Konbit la

   Guy Numa             Jean Paul Bastien         Josué Mérilien

   Olriche Jean Pierre           Patrick Joseph Yvens Faustin

 

Ajouter un Commentaire


Code de sécurité
Rafraîchir

OPEN

Wednesday - May 27, 2020

Weather: -273°C

Kiyès ki sou sit la

Nous avons 200 invités et aucun membre en ligne

Podcast radio vkm

 

Rechèch