• [javascript protected email address]

Radyo VKM an dirèk

Amber Lynn Munger reprezantan Amerikann Jwif Wòd Sèvis (AJWS) nan Ayiti ak Dominikani kondane zak kraze reyinyon ak agresyon, entimidasyon Nasyonalis Dominiken yo fè sou manm espas dyalòg yo  lendi 19 novanm 2018 nan aprèmidi nan otèl Sheraton. Moun yo pou sove tèt yo se nan pòt evakyasyon yo te oblije pase. Lapolis ki te prezan pat fè anyen pou pwoteje endividi yo ak pou ta pèmèt aktivite a kontinye.  Nasyonalis yo te toupwisan: Yo antre nan espas nan san yo pat menm gen envitasyon. Yo vini ak medya pa yo pou retransmèt aksyon sa yo ap poze a. E pa genyen youn nan yo, otorite yo repwoche alewè pou ta arete.

 

Nasyonalis yo poze pwoblèm desandan ak imigran Ayisyen yo pa gen dwa jwenn nasyonalite Dominikèn, ni rete viv nan peyi a. Òganizasyon k ap manifeste pou respè dwa moun sa yo se sal y ap sal peyi a, yo pa gen dwa sa.

 

Konpòtman sovaj gwoup Nasyonalis Dominiken yo twomatize, panike moun ki

t ap pote kole nan rankont sa.

 

Aktivite lendi a t ap pèmèt you òganizasyon entènasyonal prezante  bay òganizasyon nan sosyete sivil fason pou devlope gid pou prezante pwoblèm apatriye. E selon pwogramasyon an madi 20 ak mèkredi 21 novanm diskisyon yo t ap rapousib ak otorite yo sou: Edikasyon,  Dwa fanm, Diskriminasyon ak Apatrid.

 

E konsa tou poze  gwo konsekans ( yo prèske pèdi tout dwa yo) desizyon Kou Konstitisyonèl Dominiken an te pran nan septanm 2013 genyen nan lavi yo. You mezi ki retire nasyonalite 133 mil Dominiken desandan etranje kote plis pase twaka se dezandan Ayisyen. E pou rive jounen Jodi a se senpleman 20000 ladann yo ki rejwenn nasyonalite Dominiken. Epi rès yo toujou nan difikilte, koz jan dirijan yo konplike lwa yo ak  demach yo ta dwe pouswiv pou reprann nasyonalite Dominikèn.

 

Men se you desizyon otorite yo pran ki ale alankont lwa ak konstitisyon peyi a ki di depi you moun ou fèt sou tèritwa a ou se Dominiken sof pitit diplomat ak moun ki antranzit. Ki donk se you enjistis responsab nan leta a fè a moun yo, lè leta mete yo tou nan lo kòm pitit moun ki te antranzit nan tè Dominikani a, tou senpleman paran yo pat gen dokiman. E sa vin regle kounye a apati nouvo lwa ki di depi ou pa gen dokiman ou se moun ki antranzit isit nan. Li klè paran moun sa yo pase prèske tout lavi yo ap viv la.

AJWS wè nan zak Nasyonalis Dominiken yo se devlope rasis, yon ayisman kont etranje (zenofòb), pi presizeman kont Ayisyen. E lepi souvan se chak fwa genyen kalite evenman sa yo nou kapab pi asiste, konprann degre  ayisman an. Sa ki pi rèd nan se you ti gwoup ou ka kontwole li sou dwèt men w ki mete li nan wotè tout rès popilasyon domikèn nan. E nan sans sa li enpòtan pou pèp Ayisyen panse genyen Dominiken ki rekonèt ayisyen yo kòm frè ak sè yo, kòm zanmi ak kamarad yo, ki gen lanmou nan kè yo pou yo.

 

Konsa tou sa k ap poze kòm zak  eksklizyon nan nivo enstitisyon ak gouvènman Dominiken nan zafè desandan ak imigran Ayisyen, li pa tout otorite yo ki pou sa. Li klè genyen you seri lòt ki toujou nan pouvwa pa yo pran tout mezi ak pozisyon pou defann dwa sila sa yo ki nan difikilte.

 

Amber  Lynn panse aksyon Nasyonalis yo p ap pèmèt leta dominiken an fè pwogrè nan koze demokrasi ak respè dwa zimen. E se you menas, se you move egzanp pou rès mond nan.

 

Selon reprezantan an Jodi a pou leta Dominiken pa vin sib peyi non dwa, rasis, zenofòb e, pou li pa detounen nan jefò l ap fè pou korije move tretman l ap bay desandan ak imigran ayisyen yo. Nan moman sa li enpòtan pou l pran desizyon pou asire sekirite pou kèlkanswa sektè a nan kad espas l ap reyini e, tou pou garanti  libète opinion, tolerans moun yo k ap reflechi sou pwoblematik sosyete l ap viv nan.

 

Yo konstate nan tout zak malonèt Nasyonalis Dominiken yo deja ak kontinye poze  dirijan leta a rete bouch fèmen. Yo pa pouswiv pèsonn malgre denonsyasyon. E se menm konpòtman gouvènman te genyen nan kad maspinay  Nasyonalis yo te fè nan 2016 ak 2017 sou anpil nan òganizasyon lokal ki reprezante nan espas dyalòg nan tankou: Sant Kiltirèl Dominikani Ayisyèn (CCDH), MUDA, DXD,CEDESO, MOSCTHA, Reconoci.do e, menm sou Òganizasyon Eta Ameriken (OEA) nan aktivite pou brase lide sou bezwen yo.

 

Espas dyalòg konpoze ak òganizasyon dwa moun Dominiken e òganizasyon lòt bò lanmè tankou CIDH.

 

AJWS anvizaje diskite ak manm Espas Dyalòg yo, yon fason pou  Nasyonalis yo kapab reponn ak akizasyon ki tonbe sou do yo devan lajistis.

 

Reprezantan an souliye travay AJWS nan chita kont inegalite. Jodi a yo akonpaye 19 peyi,  Ayiti/Dominikani se 2 pami yo. Nan sans travay sa. Yo ap kore aksyon plizyè òganizasyon nan mouvman sosyal nan Dominikani k ap entèvni sou zafè: Edikasyon, dwa fanm, diskriminasyon ak apatrid. E prèske menm jan pou Ayiti.

 

Jean Claudy Aristil

Ajouter un Commentaire


Code de sécurité
Rafraîchir

OPEN

Thursday - January 17, 2019

Weather: -273°C

Kiyès ki sou sit la

Nous avons 69 invités et aucun membre en ligne

Podcast radio vkm

 

Rechèch