• [javascript protected email address]

Radyo VKM an dirèk

Konpòman aloufa kapitalis mondyal la mete mond lan nan yon kokenn chenn kriz ki touche sosyete yo jouk nan zo. Nan plas moun ki ta dwe okipe premye plas la, se zafe chache pwofi tout jan nou jwenn. Nan vorasite kapitalis la pou tabli yon eksplwatasyon anraje epi mete men sou richès mond lan, li lakoz kriz tout kalite ap pete toupatou, anviwonnman an ap depafini, pandan mas pèp yo, patikilyèman travayè ak travayèz yo ap viv nan kras.

Nan peyi Dayiti, kriz la frape nou nan nivo, ekonomik, finansye, politik ak sosyal. Moun ki rich yo ap vin pi rich, moun yo lage nan povrete yo vin pi pòv, anviwonnman peyi a an degraba epi kòripsyon ap taye banda nan tout zokòt ak tout mwèl Leta a. dilapidasyon fon petwokaribe a se yon kokenn chenn egzanp. Mafya ki nan tèt Leta a ak akolit yo nan boujwazi a nan sekte politikla ak konplisite aktè nan « Kominote Entènasyonal » la, piye plis pase 3 milya dola lajan petwokaribe a ki te kapab pote yon gwo kontribisyon nan amelyore kondisyon lavi popilasyon an.

Sitiyasyon kòripsyon ki tabli nan Leta a depi plis pase 200 lane, reyalite eksplwatasyon ak dominasyon etranje sou peyi a, lakoz kondisyon lavi mas yo vin pi difisil. Dènye desizyon kriminèl pouvwa Tèt Kale a te pran pou ogmante pri gaz la nan dat 6 jiyè ki sot pase a, te vin mete apse sou klou. Konsa, 6-7-8 jiyè, popilasyon an te frape pye li byen fò pou fòse pouvwa a fè bak sou desizyon kriminèl la. Men, mobilizasyon sa a pat fèt pou koze pri gaz sèlman. Popilasyon an ap mande arestasyon tout petwovòlò yo ak depa pouvwa mafya Jovenel Moise la. Kokenn chenn mobilizasyon 17 oktòb la, kote plis pase 3 milyon moun te pran lari nan tout peyi a ak nan dyaspora a te suiv menm wout la.

Konsa, wout pouvwa a pran pou fè represyon sou pèp la ak detèminasyon popilasyon an pou kenbe mobilizasyon an kont pouvwa a ak sou dosye petwokaribe a, mete peyi a nan yon sitiyasyon engouvènab. Pou soti nan kokenn chenn kriz sa a k ap brase bil peyi a, nou pwopoze yon pouvwa tranzisyon ki koupe fache ak modèl Leta piyajè, pezesouse ki gen la a. Tranzisyon sa a gen responsablite pou li travay pou amelyore kondisyon lavi popilasyon an epi mete baz pou yon lòt kalte Leta ki osèvis popilasyon an.

Kisa nou pwopoze ?

1-Yon Konsèy Egzekitif Tranzisyon 3 manm nan Tèt Leta a, youn nan moun yo ap chwazi pami jij ki pi kredib nan Lakoukasasyon epi 2 lòt yo ap soti nan mitan pati politik, òganizasyon politik, sendikal ak popilè ki mobilize sou beton an

2-Yon gouvènman ki gen ladan reprezantan tout fòs viv nasyon an. Gouvènman sa a pa dwe gen plis pase 12 ministè.

3-Yon Konsèy Konsiltatif ak Kontwòl 11 manm ki gen ladan yon reprezantan chak depatman ak yon reprezantan dyaspora a. Se òganizasyon politik, sosyal ak popilè nan chak depatman yo ak nan dyaspora a ki gen responsablite pou fè chwa sa yo. Konsèy Konsiltatif la dwe bay avi li sou tout gwo desizyon k ap pran nan tèt Leta a.

Kritè pou chwazi manm ekip tranzisyon

Ansanm moun k ap nan ekip tranzisyon an, nan nivo Konsèy Egzekitif la, nan nivo gouvènman an epi nan nivo Konsèy Konsiltatif ak Kontwòl la dwe ranpli kondisyon sa yo :

- Moun sa yo pa dwe janm enplike nan okenn move tranzaksyon oubyen zak kòripsyon ni nan nivo Leta a ni nan sektè prive a

- Yo dwe jui yon krediblite nan je popilasyon an

- Yo se moun ki pwouve angajman yo nan batay bò kote popilasyon an pou yon chanjman reyèl nan peyi a

- Moun sa yo pa dwe mare nan pye tab ni anbasad etranje ni klas dominant yo ni okenn lòt enstitisyon k ap travay kont enterè peyi a

Manda pouvwa tranzisyon

 1- Pran dispozisyon pou òganize yon bonjan pwosè ki pèmèt lajistis mete anba kòd tout petwovòlò yo ak antrepriz ki enplike nan piye fon petwokaribe a

2 - Mete baz pou tabli yon lòt sistèm ekonomik ki chita sou jistis sosyal epi ranfòse pwodiksyon nasyonal la, sitou pwodiksyon agrikòl la

3 - Pran mezi pou kanpe degradasyon anviwonnman an epi travay pou refè eskanp figi anviwonnman peyi a

4 - Mete baz pou tabli bonjan refòm nan sistèm edikatif la pou pitit pèp la jwenn ledikasyon gratis nan tout seksyon kominal yo nan peyi a

5 - Tabli ak kòb petwokaribe a yon gwo lopital referans nan chak depatman pou pou pitit pèp la jwenn swen sante

6 - Tabli yon griy salaryal nasyonal ak yon salè minimòm ki ka pèmèt travayè ak travayèz yo satisfè bezwen yo kòrèkteman

7 - Remete konstitisyon 1987 la anvigè epi travay pou bay peyi a yon lòt konstitisyon ki dwe fè deba nan tout peyi a

8 - Kanpe sou tout akò ki vize piye richès peyi a ak tout mezi neyolibaral k ap detui ekonomi peyi a

9 - Entèvni bò kote Nasyonzini pou pouse li dedomaje peyi a ak viktim kolera yo

10 - Reyòganize sistèm elektoral la epi dispoze mwayen pou eleksyon fèt an granmoun ak kòb peyi a epi travay pou se moun pèp la chwazi yo ki rive nan tèt Leta a

 Pou fini

Pwopozisyon sa a, se yon ranmase sou yon dokiman ki pi elabore n ap mete deyò nan jou k ap vini yo. N ap kontinye debat pwopozisyon sa a ak divès sektè anvan nou soti ak dokiman final la.

Pou sa nou pa konsidere li tankou yon bout fè ki paka chanje. Nou pare pou nou diskite li ak tout aktè k ap batay nan peyi a. Pliske nou kwè, nou dwe fini ak lojik pèp batay epi etranje chwazi pou nou an. Chak fwa pèp la rantre nan batay pou chanje yon pouvwa, yon rejim osnon pou chanje Leta a, fòs entènasyonal yo, sèten politisyen lokal ak sèten aktè nan boujwazi a toujou ranje kò yo, ranmase batay pèp la epi fè wout pa yo ak li.

Pou noumenm nan Konbit Oganizasyon Politik, Sendikal ak Popilè yo, se pa etranje ki pou di nou ni kijan pou nou rezoud kriz peyi a, ni ki kalte pouvwa pou nou mete nan tèt peyi a. Se pou sa, nou kwè gen nesesite pou tout aktè k ap batay yo mete yo dakò sou yon grenn altènativ, pou anpeche peyi a reviv menm eksperyans pase yo.

 

Pou Kòdinasyon Konbit la :

Jean Paul Bastien    / 37302884 / 42491592          

Olriche Jean Pierre  / 38492021

Patrick Joseph    / 47473902      

Guy Numa   / 38409034 / 41326444          

Yvens Faustin   / 38063854

Josué Mérilien / 36670798 / 32902527

Sous Imaj RFI

Ajouter un Commentaire


Code de sécurité
Rafraîchir

OPEN

Thursday - January 17, 2019

Weather: -273°C

Kiyès ki sou sit la

Nous avons 49 invités et aucun membre en ligne

Podcast radio vkm

 

Rechèch