• [javascript protected email address]

Radyo VKM an dirèk

Raymond Bergaud komisè gouvènman Okay di nan konvèzasyon li te gen nan telefòn avèk enspektè  polis sid lan Rénaud Antoine nan madi ouvè mèkredi 12 bò minwi se pou mande l kouman fè li pa t mete li okouran sou arestasyon polisye Wikenson Pierre Louis ki kantone nan St Louis dinò epi pou te fè li konprann li pa gen dwa al arète san li pa di l sa. E li te twouve enspektè a te manke li dega, li te oblije mande l pou l pase nan pakè a pou diskite sou sa.

 

Ak nan jedi lè l prezante nan pakè a ansanm ak direktè depatmantal lapolis lan Mario Aubert Jiste li te reproche enspektè a pou kisa li oblije joure l paske l ap di l toutan fòk li mete l okouran lè l pral arète moun, gade menm se menm sitiyasyon ki pase nan arestasyon polisye Administrasyon Penitansye Nasyonal (APNA) jean Fougère Octélène.

komisè a pa sonje si li te frape men sou biwo li sou Rénaud ansanm ak Mario, ni li pat trete enspektè a de ti vagabon.

Sa nou jwenn kòm enfòmasyon bò selon yon sous ki fè konnen: enspektè Rénaud nan 12 septanm lan komisè a te rele fout sou li, kote li te fè li konprann li pa gen dwa sa paske li se otorite menm jan ak li. E nan pale li ak komisè a li te deja di li se bò 6zè konsa yo te fini entewoje polisye Wilkens e yo te genyen jij depè Paul Tharte ansanm avèk yo, kòm yo te fini yon ti jan ta se sa k fè yo pa te gantan mete li okouran pandan jou a.

Yon jij depè nan komin lan pwononse li pou montre posizyon komisè gouvènman chache avek konfizyon. Li klè nan sa lalwa egzije lè pou enfòme komisè gouvènman swa enspektè lapolis lan osinon jij depè a se nan lè w ap gen pou deplase ale nan lye kote krim fèt. Men pou sa k pase ant enspektè Renaud ak voye Polisye Wilkens lan nan depo a li diferan paske se nan komisaya SDPJ t ap entewoje polisye sa. E se apre repons li bay yo we fòk yo kenbe l.

E nan jedi a li frape men sou biwo l sou li, trete li kòm ti vagabon paske li t ap di komisè a ki sa li trouve nan sa li te reponn li kòm jouman. E se sou baz sa li di komisè a li manti nan sa l ap di yo la e si li konn wè l nan lo moun l ap kesyonne ki gen akizasyon bandi/vòlè sou do yo.  

Raymond Bergaud konfime li te fè yon manda depo pou te flanke enspektè a nan prizo pou jan li t ap provoke li. Se akoz chans direktè depatmantal polis lan mande li ki fè li vin kite sa.

Pou enspektè a se envès la, se komisè a t ap manke li dega.

Enfòmasyon ki al jwenn minis jistis lan sou nesesite pou ta deplase Rénaud apati de bif  lan se pa li men m. Men selon sa k ap di bò kote lòt responsab li ta kesyon se minis jistis lan ki te rele Aubert Jiste pou jwenn esplikasyon sou zafè sa aprè komisè a te fin plente l kont enspektè a.

Konsa nan vini nan Okay yon delegasyon ki gen nan tèt li Direksyon Santral Polis Administrativ (DCPA) Carl Henry Boucher komisè polis nasyonal lan nan ranfò mobil PNH sid soti 18 pou rive 21 sepatanm 2018 lan. Se parapò ak zak banditis ki grenpe nan dènye jou sa yo nan depatman an.

Nan okazyon sa (DCPA) te kesyone (SDPJ) sid lan sou bif li genyen ak komisè a ki genyen kòm chouk 2 arestasyon polisye yo nou sot site nan premye paragraf lan. Selon sa k soti, Carl Henry te fè komisè a antre manda depo kont enspektè Rénaud.

E konsa nan lendi 24 septanm lan enspeksyon jeneral polis nasyonal dAyiti pral kesyone 2 lòt polisye Okay nan pòtoprens sou entèvansyon yo pou te arète prezime bandi Rénel Louis ak ajan (APNA) Octélène Jean Fougère kote li blese ak yon bal youn nan polisye sa yo. Jefò sa se tousenpleman pou te jwenn eksplikasyon sou sa k pase a. Aprè polisye yo te lib pou retounen nan komisarya yo.

Nan menm dosye sa kabinè denstriksyon jij Josias Pierre libere polisye APNA Octélène Jean Fougère lan mèkredi 26 septanm lan.

Selon kabinè a li deside libere polisye sa paske bakòp lapolis lan nan kad entèvansyon an te metrize ajan APNA ak rénel Louis, yo pa te gen dwa tire sou yo.

Sa nou remake, sa jij lan di a ale alankont de sa direksyon lapolis la bay kòm esplikasyon. Dapwè Aubert Jiste ajan polis lan ansanm ak bandi a ki t ap sikile sou motosiklèt nan moman bakòp lapolis lan kwense yo nan kwen yon mi pou depoze lapat sou yo aprè polisye yo fin desann di yo se polis kanpe la e, se nan moman sa yo akselere moto a franchi sou polisye bakòp lan ki te anvas yo an pou sove. E polisye sa pou anpeche moto a frape li nan mouvman l  genyen yon bal ki pati pran ajan APNA bò kòt li.

Evenman sa pwodwi nan moman lapolis te fè entèvansyon pou trake kèk bandi sispèk ki t ap ale vini nan pon Salomon ak nan komin Tòbèk, avèk enfòmasyon moun yo nan lokalite yo t ap bay yo. E Se sou mesye sa yo yo pral tonbe nan lokalite bouri 23 dawou a bò 11zè nan maten. Se apati de sa yo pral dekouvri se yon ajan APNA Okay, ak yon bandi yo t ap chache depi byen lontan nan moman yo wete kas ki nan tèt mesye sa yo aprè yo tal vide tout longè atè.

Moun sa yo k ap viv nan zòn sa yo  te rele lapolis nan kad prevansyon. Kote yo fè remake anpil brakaj bandi fè nan zòn lan se konsa sa toujou kòmanse ou nèg rete ou wè 2 osinon 3 moun ak kas nan tèt yo sou moto siklèt plede ap monte desann, e aprè yon titan se bal ou tande tire ki asasinen moun, yo pran sa yo genyen epi mete deyò.

Kèk polisye anba chal ta fè remake se anpil  menas yo jwenn ak anpil envitasyon yo jwenn bò kote lajistis ak anpil pale anpil ki fèt nan mitan popilasyon an nan kad arestasyon polisye sa yo ak bandi sa yo t ap chache a. Sa rive selon enfòmasyon yo genyen bandi sa yo ap aji pou yon seri otorite ak gran nèg nan komin lan tankou genyen yon ansyen senatè nan sid lan yo konnen ki fè kò ak yon nan prezime bandi yo.

Pou listwa genyen non ajan APNA Octélène Jean fougère ki nan yon prosè vèbal ki akize li kòm konplis nan fasilite Rénel Louis sove nan prizon nan komisaya Okay lan nan lane 2003, sou promès bandi sa ap bay li 10 kilo kokayin ak 2 zam. E se sa kèk prizonye te rapòte anketè t ap chache konnen kouman sa fè rive.

Sa pa p etone nou lè nou wè se menm ajan APNA sa ki pote dèyè motosiklèt lan bandi lapolis t ap chache sa fè lontan an, li fouke ansanm ak li a kòm 2 bandi sispèk lan.

 

Kèk polisye fè konnen yo dekouraje nan travay yo lè yo wè efò y ap fè pou depoze lapat sou bandi yo epi se rete yo rete apwè kèk jou yo wè bandi sa yo nan lari sou lòd lajistis. E lè bagay yo pase konsa se lavi yo ak tout fanmiy yo ki menase.

 Extrè video :

Jean Claudy Aristil

 

 

 

 

Ajouter un Commentaire


Code de sécurité
Rafraîchir

OPEN

Thursday - December 13, 2018

Weather: -273°C

{audio}http://108.178.13.122:8014/listen.mp3.m3u{/audio}

Kiyès ki sou sit la

Nous avons 55 invités et aucun membre en ligne

Podcast radio vkm

 

Rechèch