• [javascript protected email address]

Radyo VKM an dirèk

Mank eksperyans, neglijans, swen orabè nan lopital piblik yo yon bò. Pa gen entran medikal, si pasyan yo pa gen lajan yo p ap jwenn swen,  yon lòt pa. Pwoblèm yo anpil k ap kontinye mete lavi sitwayen k ap chache laswenyaj andifikilte chak jou pi plis nan lopital jeneral Okay la.

 

Dènye ka ki pase a lakòz timinè 5 lanne Marly Lynn Dwine mouri lapoula nan lopital Jeneral Okay la, samdi 22 septanm 2018 la bò 9 vè nan maten.

Enfòmasyon yo fè kwè timoun nan te rive byen dyanm nan sal ijans lan aprè yon chen nan vwazinaj la te fin mòde l. Rive. Chita sou yon tiban. Fin pran yon piki, yon sewòm antitetanik, S.A.T, mèt chen an achte nan famasi deyò lopital la se konsa san te koumanse pise nan nen timoun nan san rete.

Transpòte l nan sèvis pedyat pou plis swen kèk minit aprè se kadav la yo remèt papa a Indry Civil ki pale ak radyo Vwa Klodi Mizo lendi 24 septanm 2018 la.

Fas ak sitiyasyon sa a, paran timinè a di li paka eksplike sak rive a deja pran wout lajistis pou fè limyè sou Kisa ki pase ap ti pitit fi yo a? Papa viktim lan swete ka sa a p ap pèdi nan tirwa kou anpil lòt.

Kontakte direktè lopital Jeneral la, doktè Jan Iv Domèsan/ Jean Yves Domerçant, konfime  timoun lan te nan lopital la. Direktè a kontinye pou l di li paka sètifye ki kalite medikaman yo te ba timoun lan paske se pa lopital la yo achte remèd la. Li kontante l pou l  di l ap tann rapò nan men medsen chèf gad la pou di l ki swivi yo te fè, analize flakon remèd la epi fè otopsi kadav la pou yo ka pi klè sou Kisa ki pase timinè a?

Nan dènye jou sa yo, lè se pa fanm ansant ki mouri ak tout timoun nan vant yo, se ka lòt ki blese grav nan aksidan sikilasyon medsen nan lopital la pa fè dilijans daprè paran malad sa yo, konstate viktim yo konn rive pèdi lavi yo.

Sitiyasyon sa a konn lakòz gwo bouch louvri ant pèsonèl medikal ak paran malad yo bliye gwo responsablite mòd Leta prive prive a ki pa fè anyen pou tout moun te ka jwi dwa pou yo ta  jwenn timoso laswenyaj nan kanpe bon jan enfrastrikti medikal toupatou nan peyi a.

 

Maks- Enmbèr Marslen, VKM.

Ajouter un Commentaire


Code de sécurité
Rafraîchir

OPEN

Thursday - December 13, 2018

Weather: -273°C

{audio}http://108.178.13.122:8014/listen.mp3.m3u{/audio}

Kiyès ki sou sit la

Nous avons 49 invités et aucun membre en ligne

Podcast radio vkm

 

Rechèch