• [javascript protected email address]

Radyo VKM an dirèk

Kominote Lesbyèn, Gay, biseksyèl, transjan, entèsèks, kir (LGBTIQ) ki donk omoseksyèl yo fè remake yo pa genyen twòp pwoblèm pou yo viv lavi yo nan tout libète ak sekirite, menm lè yo afiche oryantasyon seksyèl yo nan kominote Okay la. Se sa Miller Miseaux, Frantz Samuel, Jasmin Désir 3 manm Inyon moun k ap lite kont diskriminasyon ak stigmatizasyon (UPLCDS) plis Kahana Eva Rose Charles moun nan komin Okay k ap viv nan New York depi 17 tan, men ki depasaj nan vil la kounye a deklare nan emisyon goute sèl sou antèn radyo Vwa Klodi Mizo (VKM) madi 3avril 2018 la.

Gen 3 nan omo yo ki viv tèt yo kòm masisi(gay) lòt la kòm trans.

Nan fason y ap mennen lavi yo nan kominote a yo senpleman pa kontan lè genyen kèk moun k ap di yo pou ki rezon se wout sa yo pran. Yo se bèl ti gason yo kapab jwenn anpil fanm k ap tonbe damou pou yo. 

Konsa tou pandan yon sèten tan moun lakay yo te abandone yo. E sa repete  menm jan nan legliz yo t ap mache.

Rekonfò nan lavi yo se nan moman yo te pran desizyon pou yo afiche tèt yo kòm omo. Se apati de lè sa yo santi yo libere tèt yo de tout diskriminasyon, eksklizyon, prejije, vyolans sosyete a te kapab devlope sou yo. Yo deside pran lavi yo jan sa ye a, yo viv pou tèt yo nan sans sa, san gade sa moun ap di sou yo.

Yo reyalize leta dwe pran tout mezi nesesè nan garanti dwa yo genyen pou yo viv an tout libète, sekirite, respè kont tout moun k ap chache mete bayè pou kontraye yo. 

Konsa tou yo fè apèl alafanmiy pou yo sispann fè vyolans sou pitit yo nan fason y ap fòse yo pou di yo: se sèks mal ak femèl ki dwe mete ankoup. E fòk yo konnen  ti moun yo dwe lib pou yo fè chwa seksyèl yo.

Yo mande pou relijyon nan menm sans sa sipann di fidèl yo si yo pa pataje lavi yo ankoup tankou yon mal ak femèl malediksyon ap tonbe sou yo. yo pral nan lanfè. Yo panse tout sa se mantò y ap bay lè yo di sa. Li enpòtan pou relijyon yo enkli tout moun depi yo vle senpleman, kit li te Etewo kit li te omo.

Dwa, lwa, respè se yonn pou tout moun. Depi se moun ou ye.

 Video :

Jean Claudy Aristil.

Ajouter un Commentaire


Code de sécurité
Rafraîchir

OPEN

Wednesday - June 20, 2018

Weather: -273°C

 Winamp, iTunes      Windows Media Player      Real Player      QuickTime

Kiyès ki sou sit la

Nous avons 43 invités et aucun membre en ligne

Podcast radio vkm

 

Rechèch