• [javascript protected email address]

Radyo VKM an dirèk

Noumenm òganizasyon pwogresis ki nan Inivèsite Leta a, nan sektè sendikal la, nan milye peyizan ak nan katye popilè ki siyen nòt sa a, nou denonse ak tout fòs nou inisyativ pou mete yon kò polis nan Inivèsite a ak entèvansyon gwo ponyèt CIMO ak BOID nan Fakilte Etnoloji ak Syanzimèn. Yon entèvansyon ki fèt sou lòd Rektora, Konsèy Inivèsite a ak pouvwa Tèt Kale a.

Depi kèk lane nou konstate se an gwo ponyèt Rektora Inivèsite a ap jere tout kontestasyon ki gen andedan Inivèsite a. Revandikasyon etidyan ak pwofesè ki vle chanjman yo se bonjan refòm nan Inivèsite a, laboratwa, bibliyotèk, kafeterya pou pwofesè, etidyan ak pèsonèl la ka travay nan bonjan kondisyon. Men, chak fwa pwofesè, etidyan ak manm pèsonèl la revandike, se ak represyon, revokasyon, mizandisponiblite oubyen nan mete deyò Rektora a ak sipò Konsèy Inivèsite a trete pwoblèm yo. Nan sans sa a, li enpòtan pou nou raple:

-      Nan lane 2009, se kò espesyalize palè nasyonal Rektora a te rele vin rezoud kriz Fakilte medsin.

-      Nan dat 14 novanm 2016, Rektora a mete 19 etidyan deyò nan Inivèsite a poutèt yo te mobilize kont eleksyon fo mamit ki t ap fèt nan Inivèsite a epi mande bonjan refòm nan Inivèsite a.  

-      Nan menm lane a, Rektora a pran sanksyon kont pwofesè Luné Roc Pierre-Louis manm yon sendika pwofesè ak Margarèt Lindor ki se manm sendika pèsonèl la, poutèt yo t ap mande pibon kondisyon travay nan Inivèsite a epi kore batay kont eleksyon fo mamit ki enpoze Fritz Deshommes ak akolit li yo nan tèt Inivèsite a

-      Nan dat 12 jen 2017, Dwayen Fakilte Etnoloji, Jean Yves Blot, pase machin li sou etidyan John Rock Gougueder Jean, ki te kouche atè devan baryè Fakilte a pou te anpeche dirijan Fakilte a soti pou mande yo chita sou fonksyonnman Fakilte a epi sou ka etidyan ki deyò nan Fakilte a

-      Nan dat 23 oktòb 2017, Rektora a ak Sekretè Jeneral Fakilte Etnoloji, revoke gadyen Etnoloji a Prélorme Guerrier, poutèt li pat vle bay manti sou dosye Blot a. Dirijan yo te vle pou misye di se Goug ki te lage kò li devan machin Blot a. Kounye a Prélorme Guerrier lage 2 bra balanse ak 3 pitit nan men li

-      25 janvye ki sot pase la a, se anba gwo zam lapolis, dirijan yo òganize eleksyon nan Fakilte Odontoloji, plizyè etidyan ak pwofesè te konteste. Dirijan yo te pouse do yon etidyan pou yon lane epi sanksyone yon pwofesè ki te kandida anfas Dwayen an, ki t ap konteste fason eleksyon sa yo t ap fèt la

Egzanp sa yo montre aklè, dirijan ki nan tèt Inivèsite a se nan zak gwo ponyèt yo kwè. Chak fwa pwofesè, etidyan ak manm pèsonèl la revandike, se nan gwo ponyèt yo tranche. Konplo Rektora ak pouvwa Tèt Kale a pou mete yon kò polis andedan Inivèsite a epi pou fè CIMO ak BOID anvayi espas Fakilte yo, se dènye gout dlo ki pou chavire vaz la. Desizyon gwo ponyèt sa a vize anpeche Inivèsite a patisipe nan lit sosyal yo anndan peyi a epi kreye kondisyon pou Jean Yves Blot tounen nan tèt Fakilte Etnoloji san li pa jije. Se pou sa Rektè konteste Fritz Deshommes bay Blot biwo nan Rektora a annatadan li tounen nan Fakilte a. Konsa, pwojè klas dominant yo ak enperyalis la pou piye richès peyi a ap kapab pase san gwo pwoblèm. Desizyon ki pran nan Inivèsite a dwe montre nou aklè nan ki direksyon otorite yo vle mennen bak peyi a. Desizyon sa a riske plonje Inivèsite a pi fon nan kriz. Rektora a ak pouvwa Tèt Kale a riske kreye yon beny san nan Inivèsite a epi mete etidyan yo nan afwontman tout lajounen. Sa ki fè nou blije ap mande eske pwojè Rektora a ak pouvwa anplas la se pa fèmen Fakilte Syans Moun yo, jan neyoliberalis Mak Bazen te di l la. N ap pwofite okazyon sa a pou nou denonse yon ti gwoup pwofesè ak dirijan nan Inivèsite a k ap fè yon seri manipilasyon malonèt kont aktè k ap batay pou refòm Inivèsite a. Nou denonse ak tout fòs nou, Sekretè Jeneral Rektora, blofè patante Wilson Dorlus, ki deklare nan laprès, etidyan yo gen zam nan men yo. N ap raple, nan menm semèn nan, plizyè endividi ak fo non fè menm deklarasyon sa a sou rezo sosyal yo. Sa ki fè nou konprann, Rektora a ak rezo manipilatè li yo ap prepare opinyon piblik la pou pwojè lanmò yo genyen pou moun k ap batay nan Inivèsite a. Nou denonse tou, direktè jeneral lapolis la ki aksepte mete an aplikasyon Rezolisyon ilegal Konsèy Inivèsite a lè li aksepte mete kò espesyalize lapolis nan Inivèsite a. N ap denonse tou, konwonpi Wilson Laleau chèf kabinè prezidan enkilpe a ak premye minis Jack Guy Lafontant, ki pami moun k ap sipòte mannigèt Rektora a.

Pou tout rezon sa yo, noumenm òganizasyon pwogresis ki siyen nòt sa a nou mande :

1)       Pou pouvwa Tèt Kale a ak Rektora a fè bak prese prese sou koze polis Inivèsitè a epi wete kò CIMO ak Boid nan Fakilte yo okipe yo

2)       Pou Fritz Deshommes bay demisyon li prese prese nan tèt Inivèsite a pou enkonpetans li ak konpòtman kriminèl li

3)       Pou yon konsèy pwovizwa pran tèt Fakilte Etnoloji nan plas ansyen Dwayen Jean Yves Blot

4)      Pou Konsèy Inivèsite a leve san pèdi tan tout sanksyon Rektora a pran kont etidyan yo annatandan yon ankèt endepandan ki fè limyè sou akizasyon Rektora a mete sou do etidyan yo

5)       Pou yon konsèy pwovizwa pran tèt Inivèsite a pou lanse pwosesis refòm nan epi òganize bonjan eleksyon nan tout nivo nan Inivèsite a

6)       Reyentegrasyon Prélorme Guerrier nan plas li kòm gadyen nan Fakilte Etnoloji

Pou tout rezon sa yo, nou mande tout sosyete a, tout òganizasyon konsekan andedan kou deyò Inivèsite a, leve kanpe kont mezi ilegal, gwo ponyèt Pouvwa a ak Rektora a pran pou mete lapolis andedan Inivèsite a. N ap pwofite okazyon sa a pou nou mande laprès, òganizasyon dwa moun, òganizasyon pwogresis yo ak popilasyon an anjeneral, pote kole nan yon jounen solidarite kont diktati nan Inivèsite a plizyè òganizasyon ap òganize vandredi 2 fevriye, nan Fakilte Syanzimèn.

Pou otantifikasyon

 Guy Numa                                                                        Yvens Faustin

 Oganizasyon ki siyen yo :  

1)      Centrale Nationale Des Ouvriers Haitien (CNOHA) / Dominique St Eloi

2)       Fòs Refleksyon ak Aksyon sou Koze Kay (FRAKKA) / Tina Daniel

3)       Sèk Gramsci / Armand Joseph Jules

4)       Rasanbleman Pwogresis Sid (RPS) / Estime Jean Fricien

5)       Komite Pou Relèvman Divivye (KRD) / Patrick Joseph

6)       Mouvman Demokratik Popilè (MODEP) / Guy Numa

7)       Mouvman Oganizasyon Pou Devlopman ak Desantralizasyon depatman Nò ak Nòdès (MODOD) / Jose Félix

8)       Platfòm Rezistans Peyizan Latibonit (PREPLA) / Nicolas Pierre-Louis

9)       Mouvman Vizyonè Desalinyen (MOVID) / Abel Loreston 

10    Asanble Vwazen Solino (AVS) / Esaie Jelin Jules 

11    CRICASTRO / Rica Sylvain 

12    Gwoup Refleksyon sou Pwoblèm Sosyal yo (GREPS) Frantz Junior Mathieu  

13    Sèk Janil Lwijis / Jackson Lafleur

14   Lakou / Yvens Faustin

15   Mouvement de Liberté, d’Egalité des Haïtiens Pour la Fraternité (MOLEGHAF) / Oxygène David

16   Union Nationale Des Normaliens D’Haiti (UNNOH) / Ebens Cadet

17   Gwoup Rechèch ak Apui Devlopman Kolektivite Teritoryal (GRAD) / Yveton Louis

18   Fowòm Demokratik Popilè (FODEP) / Voyard Aderson

19   Sèk Fanon / Sebastien Daniel François

20   Oganizasyon Pou Chanjman ak Avansman Nip (OCHAN) / Dieumann Nicolas

21   Kòdinasyon Rezistans Popilè Nòdès (KRPN) / Ilner Joseph  

22   Coordination des Militants pour le Développement de Onzième et Douzième (CMD-OD /Tigwav) / Myrlande Zamor

23   Cercle des Jeunes en Action pour le Développement Durable (CJADD/Tigwav) / Chenet Zamor

 LESANPA / Victor Kervens  

Ajouter un Commentaire


Code de sécurité
Rafraîchir

OPEN

Wednesday - June 20, 2018

Weather: -273°C

 Winamp, iTunes      Windows Media Player      Real Player      QuickTime

Kiyès ki sou sit la

Nous avons 44 invités et aucun membre en ligne

Podcast radio vkm

 

Rechèch