• [javascript protected email address]

Radyo VKM an dirèk

Komite Sitwayen Endepandan Sid nan yon konferans pou laprès li bay nan bibliyotèk IPDEC la mèkredi 27 desanm nan deja anonse lakoulè nan yon bilan kritik li fè sou lanne 2017 la.

Komitè a pou koumanse li di: Onè respè pou rezistans pèp Ayisyen douvan lamizè ki pat sispann plonje yo nan soufrans pandan tout 2017 la. Konsa nou ankouraje yo nan plis rezistans nan lane 2018 la pou yo kapab ere nan lavi yo.

Lane 2017 la, batay mas yo pa rive fè leta Ayisyen osinon dirijan yo fè bak sou:

- Bidjè pete fyèl 2017/2018 la.

- Fason y ap kraze kay sa ki pi mal yo, monte sou tè jaden yo, pran yo pou fè wout ak pou konstwi mache nan kad devlòpman touristik.

- Jan y ap plede monte pri gaz disèt wotè.

- Chète lavi a tout sa w ap achte kounye a se nenpòt 4, 5 fwa lavalè pase jan sa te ye avan. Pri kay se pa pale.

- Desizyon retounen ak lame dAyiti ki se yon gwo pwazon pou demokrasi nan peyi a.

- Pwojè eksplatasyon min nan tout move kondisyon jan sa ap pale lajounen Jodi a, pou nou pa di pi mal pase jan sa te konn abitye fèt.

 Mete sou sa toujou responsab yo malgre tout leve kanpe yo pou ekzije yo fè kèk bagay,kote yo pa:

- Solisyone pwoblèm blakawout. Rezoud pwoblèm travay, aksè a swen sante, edikasyon pou ti moun yo ak jèn yo. Se rèl prèske tout kote ou pase pou kouran moun yo pa jwenn nan jou yo. Lè yo resi jwenn li an se pou 2, 3zèd tan. Ti moun yo, jèn yo anpil nan yo rete san jwenn yon lekòl ak yon inivèsite pou yo al aprann. Plizyè grenn moun mouri pou tèt yo pa ka peye klinik lopital jeneral ak achte medikaman.

- Frennen pwoblèm koripsyon. Kèk denonsyasyon sou yon seri minis, direktè jeneral nan enstitisyon piblik yo nan vòlè lajan peyi a san reyèlman aplike lalwa kont yo. Genyen tou lajan petwokayibe a anviwon 3 milya dola vèt depanse nan move kondisyon, se plis pale anpil k ap fèt sou sa olye trennen akize yo devan tribinal menm lè nou konnen y ap jwenn yon fason pou yo klin yo nan dosye a.

- Anpeche tout bon vre ansekirite a kaba. kèk rapò Rezo Nasyonal Defansè Dwa Moun (RNDDH) ak Jistis ak Lapè (JILAP) pipliye pou lane 2017 la montre genyen yon bon kantite moun nan popilasyon an ki tonbe anba zam bandi.

- Ede moun yo ki viktim anba siklòn matye plis pase yon lane reprann lavi abityèl yo. Anpil nan moun sa yo kontinye pa gen kay pou yo dòmi. Yo toujou gen pwoblèm manje ak swen sante plis travay.

- Amelyore nan kondisyon ki fè sans anviwonman moun yo ap viv. Mòn yo popilasyon an sitou gwo chabrak yo kontinye ap koupe pye bwa jan yo pito, eksplatasyon vetivè nan espas yo nenpòt kòman. Sa ki lakoz lè lapli tonbe se gwo inondasyon nan depatman sid la.  Matyè plastik yon fason jeneral fatra k ap lage nenpòt kòte nan espas la sitou nan dal yo. Sa gen gwo konsekans sou sante moun yo. Kote sa kreye plis posiblite pou gen plis moustik kale, sa ta vle di risk pou plis ka malaya ak filayoz nan lokalite yo. Konsa tou posiblite pou mouch ak ravèt pwopaje pi plis mikwòb kolera, tifoyid nan mitan abitan zòn yo.

Dirijan yo nan kalite politik ak ekonomik yo kontinye mete kanpe andan peyi a toujou anpeche sektè popilè a patisipe nan desizyon k ap pran yo:

- Palman an ak gouvènman deside nan zafè lwa san avi pifò moun yo, apa ti gwoup oligachi a (boujwa yo) tankou lwa sou zafè min, amandman konstitisyon, bidjè nasyonal, kesyon lame ak taks. Plonje peyi a pi rèd nan achte pwodwi nan lòt peyi olye fè pwogrese pwodiksyon nasyonal la pou alimante mache lokal la. Konsa nou kontinye ap asiste se plis pwodwi k ap soti andan Dominikani ak Etazini ki anvayi peyi a.

Douvan tout pwoblèm sa yo  sitwayen ak sitwayèn yo ap soulve nan kominote nan dimansyon pou popilasyon an kapab yon ti kras viv pi byen. Ebyen dirijan yo se anpeche yo anpeche moun yo kontinye reflechi ak poze pwoblèm sa yo. Otorite yo achte konsyans anpil moun. Pou yo rive fè sa kote yo:

- Distribiye manje nan katye popilè yo pou anpeche moun sa yo ale pote nan manifestasyon k ap fèt anfas dirijan yo.

- Bay patizan yo lajan ak zam pou  kraze manifestasyon k ap fèt.

- Itilize lapolis pou pa asepte lèt avètisman pou mach pasifik. E lè mach la resi fèt bay yo lòd pou kraze manif lan. Kote yo anpeche manifestan yo fè pakou yo vle epi bonbade yo ak gaz lakrimojèn, wonfle yo ak kout baton, boure nan machin, lage yo nan gadavi  osinon nan prizon. Answit ranje yo ak komisè gouvènman pou arète òganizatè ak kèk patisipan manif yo.

- Koronp sa ki mwen rezistan kèk òganizatè. Nan ofwi yo lajan ak pwomès travay.

 Avèk ansanm estrateji sa yo pouvwa Jovnel/lafontan mete soupye a rive kase ren prèske tout mouvman anfas leta anti pèp la.

Se sou baz sa nou panse nou genyen pou nou antre nan rezistans pi rèd pou 2018 la si nou vle genyen yon chanjman nan lavi nou. Paske pakèt bann pwoblèm ki t ap brase lavi nou pandan  2017 la toujou la. Nou genyen pou nou aji sou yo, plis lòt sa nou konnen nou genyen pou nou tonbe sou yo pandan nouvèl lane a.

An nou di ansanm: Se pèp k ap gwoumen k ap espere yon lavi meyè.

 

                                            

Ajouter un Commentaire


Code de sécurité
Rafraîchir

OPEN

Friday - May 25, 2018

Weather: -273°C

 Winamp, iTunes      Windows Media Player      Real Player      QuickTime

Kiyès ki sou sit la

Nous avons 28 invités et aucun membre en ligne

Podcast radio vkm

 

Rechèch