• [javascript protected email address]

Radyo VKM an dirèk

Ki veritab wòl enspeksyon eskolè yo kou direksyon depatmantal Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl/ MENFP nan Sid peyi a si direksyon lekòl prive kou piblik ap aji jan yo pi pito anba je responsab yo? Se kesyon sa a paran, elèv ak kèk anseyan pa sispann poze pou jan direktè, direktèz lekòl Nasyonal kou Lise ap aji nan depatman Sid la.

Depi kèk lane lè se pa keksyon: sal klas lekòl piblik yo sitou Lise ki chaje soti 50 pou rive jouk ka 140 elèv, materyèl didaktik tankou soutab oubyen tablèt ki pa osèvis yo jan sa te dwe ye nan klas terminal yo, ogmante frè eskolè pasi pala se atak seksyèl, bat timoun yo, foure sizo nan cheve yo, fèmen klas yo, voye yo tounen pou tikrik tikrak… p ap sispann repete nan anpil direksyon lekòl sa yo daprè envestigasyon radyo vwa Klodi Mizo.

Selon enfòmasyon yo, Sikilè sou frè ak kontribisyon eskolè a di montan 1000 goud la se pou netwayaj, fè depliyan, achte fey pou egzamen ki deja nan kalandriye  a ak lòt aktivite ki mache ak kesyon pedagojik yo. Direksyon lekòl piblik yo: lise kou lekòl nasyonal yo pa dwe mete okenn frè anpils sou gwo desizyon makawon gouvènman Lafontan pran pou double frè eskolè a nan peyi a vin jwenn gwo popilasyon an p ap travay, lavi chè nan kò yo san konte aplikasyon bidjè kriminèl 2017 la k ap anfonse malere yo nan mizè pi rèd.

Malgre entèdiksyon sa a, preske 3 mwa aprè, ankèt yo montre responsab lekòl yo pa respekte nòt C-11-1118 ministè MENFP a te mete deyò nan koumansman mwa dawout 2017 pase a ki fikse a 1000 goud frè eskolè a pou 3 zyèm sik ak segondè yo, premye ak dezyèm sik p ap peye (1er- 6zyèm AF) ak sikilè ki gen pou wè ak move tretman fizik kou moral timoun yo pa dwe viktim nan lekòl yo anjeneral.

Nan diferan lekòl Nasyonal tankou Lekòl Senmiramis Telemak, lekòl Nasyonal Loran Sikar nan Pèleren, lekòl Nasyonal Solon, Kavayon kou lise yo se ka lise Filip Gèrye Okay, Pye Sili d’Aken ak Lise Dominik Franswa Tousen, responsab yo pa ezite pou mande oubyen ajoute lòt frè eskolè, monte pwojè sispèk oubyen ki nan bat timoun yo ak rigwaz make po yo. Yon pratik imilyan, revoltan ki vyole tout prensip demokratik yo.  

Travay enspektè yo se kontwole si lekòl yo respekte mo ministè a daprè Marslen Valèr (Marcelin Valère ) ki reponn keksyon radyo VKM, lendi 20 novanm 2017 la di li pa okouran kou lòt yo gen frè anplis direksyon lekòl yo pran tandiske enfòmasyon yo pwouve lekontrè men li admèt yo okouran gen lekòl k ap wonfle timoun yo.

Deklarasyon sa a montre aklè pa gen okenn kontwol ki fèt, se ti privilèj y ap defann. Enspektè yo pa fè anyen pou anpeche direksyon lekòl piblik sa yo pran 500 plis pase 1000 a 1250 goud pou sèten oubyen vini ak lòt ribrik tankou mande paran yo lajan pou pentire lekòl yo, bay ban pou timoun yo ka antre nan lise a, fè sal pou premye swen, fè ensiy, bwòch oubyen ekison ki chanje chak lane, san konte egzije pou elèv yo al fè depo nan kès koperativ kou bat timoun yo elatiye.

Pawòl la di, si pa gen sitirè pa gen vole. Tout sitiyasyon sa yo montre responsab nan direksyon lekòl yo, direksyon depatmantal yo kou Ministè Edikasyon Nasyonal la, p ap bese ba nan pwojè ki se peze san gad  deye pitit malere /malerèz yo. Toutotan paran yo pa mobilize kou elèv yo pou eklate sosyete retwograd sa a anyen p ap chanje pou fè lajan taks oprime yo retounen vin jwenn yo nan tout sevis yo san fòs kote.

 

Maks- Enmbèr Marslen, VKM. 

Ajouter un Commentaire


Code de sécurité
Rafraîchir

OPEN

Thursday - December 13, 2018

Weather: -273°C

{audio}http://108.178.13.122:8014/listen.mp3.m3u{/audio}

Kiyès ki sou sit la

Nous avons 27 invités et aucun membre en ligne

Podcast radio vkm

 

Rechèch