• [javascript protected email address]

Radyo VKM an dirèk

Pasaj  lekòl tradisyonèl la pou yon apwòch modèn nan sa teknisyen yo rele nouvo segondè a/ SN4, ap fè premye ekperyans li nan òganize egzamen fen etid nan depatman Sid la.

Kandida sa yo soti nan 2 lise sou 22 ki nan depatman an. Lekòl piblik sa yo se: Lise Nasyonal Sen Jan di Sid ak Lise Nasyonal Fonfrèd ki twouve l nan 2yem seksyon kominal komin Okay. Se 109 kadida k ap sibi egzamen sa yo nan sant Lise Filip Gèrye Okay, soti lendi 10 jiyè a pou rive jedi 14 jiyè 2017 la nan aprèmidi.

Responsab Biwo Egzamen nan depatman an, Pye Jid Benwa (Pierre Jude Benoit) ak direktè adjwen DDS/MENFJ k ap pilote pwogram sa a, Dezi Silven Jan ( Desir Silvain Jean) di  sal nouvèl radyo VKM, dirèksyon an ap ratrape l pa rapò ak avanse kèk lòt dirèksyon depatmantal ki deja franchi etap sa a.

Lise Nasyonal Fonfrèd la depi louvèti li, demare ak pwogram nouvo segondè a. Aloske Lise Nasyonal Sen Jan di Sid la, vin transfome l nan kad nouvo segondè a sempleman, si nou kwè pawòl direktè adjwen an, ap mache sou 4triyèm lane fonksyonman yo. Liseyen sa yo ki te deja sibi 4 nan matyè sa yo nan egzamen antisipe nouvo segondè/SN3 nan dat 21 jen 2016 lane pase te toujou nan estad eskperimantasyon pwogram sa k ap kouri sou 6zyèm lane, daprè responsab yo.  

Elèv segondè 4 sa yo ki nan seri 1, filyè : Syans Lavi ak Tè (SVT), se ekivalan seksyon D nan lekòl tradisyonèl la oubyen bakaloreya inik lan ap konpoze nan 10 matyè ki preske menm ak bakaloreya tradisyonèl la. Apa kèk matyè tankou tou nèf ki entwodui nan sistèm edikatif la tankou Ekonomi, Ar ak ansèyman Kreyòl la ki te kanpe aprè klas 9 vyèm AF,  kontinye nan tout nivo yo.

Lòt seri yo se : Seri 2, filyè : Lèt, Lang ak Ar (LLA), Seri 3, filyè : Syans, Matematik ak Fizik(SMP) seri 4, filyè: SSyans, Ekonomi ak Syans- Sosyal (SES).

Elèv lekòl piblik sa yo di : < mank nou yo anpil nan fè eskperyans pwogram sa a>. <Nou te ka pi pèfòman si Leta te akonpanye nou epi si lekòl nasyonal yo te byen ekipe>.

Pou liseyen yo gen plizyè matyè se nòt nan tikaye yo gen olye se pratik. Yo pa gen liv,  laboratwa chimi, enfòmatik, enfrastrikti espòtif elatriye epi sal klas yo depase ak kantite elèv ki ladan yo. Kantite elev yo varye de komin ak komin. Se 70 pou rive 100 elev ki chita nan sal yo tandiske yo tande pou pi gwo se 50 elèv ki ta dwe nan sal sa yo nan tout nivo segondè a poze tèt yo keksyon  kòt diferans lan ? Yo pa wè l.

Yo ajoute pou di, si responzab yo onèt, yo ta dwe fè konsta sa menm jan ak yo. Yo Swete bon desizyon pran pou konble vid yo.

Yon lòt bò, plizyè anseyan ki pale ak VKM di, anyen pa chanje ant klas tradisyonèl ak nouvo segondè yo. Se menm penpenm lan.

Se yon pwogram ki sou beki pou depi dat Ministè Edikasyon Nasyonal ap eksperimante l sa gen pliske 10 lane nan depatman Sid la. Yo pran kèk egzanp lekòl Nasyonal kou prive ki te koumanse, deside kanpe pwogram lan. Kanta pou lekòl piblik yo menm, lise yo, elèv yo nan diferan SN 1,2,3, pa gen ban, materyèl didaktik epi kantite elèv ki nan sal klas yo pa fouti kreye kondisyon pou aprann. Sou papye wi, nouvo segondè a respekte. Aloske lè otorite yo t ap lanse pwogram lan, te prevwa yon ti kantite aprenan nan sal yo pou pèmèt aprantisaj pa konpetans lan ta etabli kòm metòd pedagojik. Anseyan yo di finalite pwogram sa a pa nan yon Leta ensousyan pou lavni entèlektyèl jèn lavil kou nan mòn.

Pou sa ki gen awè ak egzamen bakaloreya tradisyonèl la ki sou wout pou l ta disparèt nan yonn, 2 lane konsa daprè mo direktè adjwen an k ap pilote pwogram sa a, se 4315 ( Kat mil twa san kenz) kandida ki sibi egzamen bak inik nan depatman Sid la.

 

Maks- Enmbèr Marslen,VKM ( Max- Imbert Marcelin)

 

 

Ajouter un Commentaire


Code de sécurité
Rafraîchir

OPEN

Sunday - March 18, 2018

Weather: -273°C

 Winamp, iTunes      Windows Media Player      Real Player      QuickTime

Kiyès ki sou sit la

Nous avons 27 invités et aucun membre en ligne

Podcast radio vkm

 

Rechèch