• [javascript protected email address]

Radyo VKM an dirèk

Ochan! pou kanmarad Fidel ki janbe!

 

castroKòmandan Fidel Kastwo mouri nan lannwit vandredi 25 novanm 2016. Se youn nan pi gwo konbatan nan lame emansipasyon Limanite ki fè vwèl fwa sa. Se yon gwo senbòl, yon gwo moniman vivan pou Limanite ki kite n. Depa sa a kite yon gwo vid pou tout moun ki kwè yon lòt sosyete, yon lòt Monn posib san eksplwatasyon, san dominasyon, san lopresyon, san enjistis, san inegalite rich ak pòv. Fowòm lan koube l byen ba pou salye memwa ak batay potorik gason sa a.

 

Fidel se yon nonm ki depi nan laj jèn gason – li te gen 26 lane lè l fonde Mouvman 26 jiyè – te pran yon angajman san bout pou batay pou chanje lavi moun nan peyi Kiba – alepòk menm jan ak nan peyi nou jodi a – se enperyalis meriken mete ansanm ak tchoul lokal yo ki t ap taye banda sou do mas travayè nan peyi Kiba.

 

Gwo mobilizasyon revolisyonè nan lane 1958-1959 pral pèmèt konstwi fòs pou ranvèse tandans la. Konsa yon ti peyi nan Karayib la, yon zile ta pral ranmase karaktè l epi rache destine Pèp li ak peyi nan men kolonyalis yo.

 

Malgre 50 lane pwopagann ak entoksikasyon nan medya machòkèt yo, anbago ekonomik ak sere boulon ; sou rejim revolisyon sosyalis la, tout moun Kiba rive konn li ak ekri kòmsadwa, tout moun nan peyi a gen kay pou yo rete, tout moun jwenn manje pou yo manje, tout moun jwenn bonjan laswenyaj epi pou kesyon lwazi menm, lakilti ak divèstisman se pa pale. Mize ak espektak pou timoun, granmoun fè kenken. Peyi Kiba pami peyi kote moun viv pi lontan epi viv pi byen sou planèt la.

 

Yon aspè ki enpòtan anpil se dimansyon entènasyonalis revolisyon sosyalis la ak Fidel anpatikilye. Kit se an Afrik, nan Amerik Latin oubyen nan Karayib la, jefò Kiba pou ede divès peyi batay kont enjistis, lamize ak lesplwatasyon pou soti anba dominasyon enperyalis la se bonjan men kontre san mank nan respè youn pou lòt. Sa pou n kenbe seke Fidel se te yon revolisyonè sosyalis ki pa t nan kwèdèk, yon nasyonalis ak antienperyalis radikal epitou yon gwo entènasyonalis, yon gwo zanmi Pèp peyi Ayiti k ap batay pou chanje lavi moun kap sibi lenjistis ak opresyon.

 

Menm jan ak Papa nasyon nou an Desalin, non Fidel Kastwo vin tounen yon senbòl, moun k ap defann sistèm peze souse a toupatou sou latè, pè pwononse. Yo deranje lè yo tande non "Fidel Castro site. Yo te rayi li, yo denigre li.  Enperyalis yo mete ak konze anndan tankou deyò peyi Kiba òganize plizyè santèn tantativ (omwens 638 fwa) pou etenn souf li. Tout toujou echwe akòz disiplin revolisyonè potorik gason sa a te toujou pratike nan lavi li.

 

‘‘Moun k ap batay pa mouri’’ se ak bèl pawòl sa nou menm manm Fowòm lan ap fèmen ochan sa. Batay Fidel ak lavi l, konstans li, disiplin li ak entranzijans nan defann enterè Pèp peyi Kiba ak malere-malerèz toupatou sou Latè kont lesplwatasyon laboujwazi ak enperyalis la ap rete yon sous enpirasyon pou nou tout ki kontinye panse epi k ap aji pou konstwi yon lòt Monn.

 

Kamarad Fidel, te yon bon modèl konbatan pandan tout lavi l, li rete ak konviksyon l, jiskaske li ale. Li ale men li kite anpil bon egzanp pou nou menm ki nan batay toujou imite. Kamarad Fidel, ale repoze w byen vivan : moun k ap goumen pa mouri.

 

Hasta la victoria siempre Comandante !

 

Moun ki siyen :

BELFLEUR, Jean Willy, Filozòf, Nòmalyen Siperyè, Pedagòg

BOSSÉ, Biltonn, Sikològ, Anseyan

CASSÉUS, Asline, Enfòmatisyèn, Achivis

CASSÉUS, Luckner, Edikatè, Literè

CELESTIN, Reynold, Jewograf, Antwoposyològ

CHERY, Pierre-Michel, ekriven, Akademisyen

DARBOUZE, James, Filozòf, Travayè endepandan, Amenajis teritwa

DESCIEUX, David, Ekonomis

ETIENNE, Jean Odile, Jewograf,  Pwofesè

LUCIEN, Georges Eddy, Doktè nan Istwa, pwofesè-chèchè

LAUROLE, Sony, Jewograf, Anseyan

LÉONÈS, Cenadin, Enjenyè, Edikatè

MATHIEUX, Frantz Junior, Antwoposyològ, Anseyan

NUMA Guy, Edikatè popilè, Travayè sosyal

PAUL Emanuela, Sosyològ, Feminis

PETI-JEAN, Derinx, Antwopososyològ, Anseyan

PETIT-FRÈRE Dieulermesson, Editè,  Literè

PETIOTE Djimy, Literè, Anseyan

PIERRE-TOUSSAINT, Jean Médy, Jesyonè, Travayè endepandan

PROVIDANCE, Nélio, Ekonomis,  Anseyan

ST-VICTOR, Salvatory, Administratè

 

Pou otantifikasyon

 PROVIDANCE, Nélio : 3887-9990

 CHERY, Pierre-Michel : 3401-6812

 

imaj alterinfo.net

Ajouter un Commentaire


Code de sécurité
Rafraîchir

OPEN

Thursday - April 19, 2018

Weather: -273°C

 Winamp, iTunes      Windows Media Player      Real Player      QuickTime

Kiyès ki sou sit la

Nous avons 74 invités et aucun membre en ligne

Podcast radio vkm

 

Rechèch