• [javascript protected email address]

Radyo VKM an dirèk

justiceimageFondasyon Tè moun  (Terre des Homme)  nan lang fransè nan kad  2 jounen fòmasyon pou jounalis  sou  tèm: <Jistis pou Timoun, Reparasyon > denonse sistèm jistis la nan jan yo trete timoun  (minè) yo  nan chenn penal la nan peyi a.

Se yon ventèn jounalis ki soti nan kèk komin depatman an ki patisipe jedi 1e ak vandredi  2 desanm 2016 la nan fòmasyon sa  ki fèt nan lokal ONG a (TDH) ki chita nan ri Tousen Louveti nan komin Okay.

Demare depi mwa fevriye 2016 ak pwojè a, Fara Jean Baptiste, chèf pwojè a nan kad kanpay prevansyon kont fenomèn delenkans lan oubyen move konpòtman minè  (timoun) yo, swete ranfose lyen ONG a  ak patenè  k ap travay ak gwoup sible sa a. Responsab la nan entèvansyon li  swete touche sektè près la yon fason pou ede l sansibilize kominote a, fanmi yo ak otorite yo sou veritab danje fleyo sa a k ap monte nan sosyete a.

Jean Baptiste deklare kom travay Fondasyon  an se wè devlopman nan kominote a, kanpay prevansyon sa a makònen ak kesyon Administrasyon ak  Pwoteksyon minè yo. Tout sa, se yon fason pou  wè enterè siperyè timoun  yo .

Koz delenkans kay timoun yo gen plisyè faktè, daprè estaf < terre des Hommes> lan. Soti nan orijin sosyal  timoun yo, tonbe sou dwa fondamantal li yo ki pase anba pye, ka enpinite, migrasyon san konte keksyon fenomèn natirèl yo, elatriye. Ris yo anpil pou timoun ki pi vilnerab yo tonbe nan fè move aksyon nan kominotè a.

Jij enstriksyon Josias Jean Pierre, yonn nan entèvenan yo ki pale nan mikwo VKM,  deklare nan chenn penal la, pa gen okenn kote ki mande se kenpòt òdinè  jij kou tribinal ki pou tande timoun yo. Dividal enfraksyon minè yo ap ogmante chak jou nan 3 jiridiksyon depatman an. Li kontinye pou di  ministè jistis li a pa ko menm nomen okenn jij pou timoun alewè pou l ta mete enstitisyon ki la pou sa yo anplas kòm polis sosyal la.2016-12-01 13.51.08

Absans jij espesyal ak tribinal pou timoun ki pa gen nan chenn penal nan depatman an, lakòz lapolis arete yo epi flanke yo nan prizon.  Josias pwofite poze tèt li keksyon, kilès oubyen ki pwofesyonèl ki pral tande, trete keksyon minè yo?  Poze l keksyon si gen minè nan prizon sivil Okay la, li kontante di, li pa gen dosye konsa nan men l, li pa ka konfime l pou VKM.

Responsab Ofis Pwoteksyon Sitwayen OPS, Mèt Jean Wilder Joseph, bò kote pa l, di jistis la p ap mache nan depatman an kou rès peyi a, sitou nan sa ki gen pou wè ak kontravansyon, deli ak krim minè yo ta komèt nan 3 jiridiksyon yo depatman an : Aken, Okay, Koto.

Li kontinye pou l di, mank yo anpil nan sa ki gen pou wè ak aplikasyon lwa yo, sant dakèy , pèsonèl responsab, tribinal... okenn mezi pa pran sinon yo rèt sou papye.

Daprè Joseph, lwa  7 septanm 1961 an mande pou chak koudapèl  genyen yon tribinal pou timoun nan 9 sou 10 depatman jowografik peyi a.  Li swete Depite kou Senatè yo ta sispann al plen pòch yo nan nenpòt kondisyon, fè pale de yo. Men yo ta dwe pito pran konsyans pou vote lwa ki nan avantaj popilasyon an sitou pou timoun yo.

Jean Wilder Joseph, kapitalize l sou aksyon fanmi san ki kouman pou bay fenomèn sa yon pinga.

Enfòmasyon nou ka fè konfyans,  fè konnen gen 19  timoun, soti laj  14 pou rive 18 lane, ladan yo, yon tifi ki nan prizon sivil Okay la. Daprè sous la, 2 ladan yo deja kondane,san entèvansyon yon jij ak yon tribinal pou timoun,  17 lòt yo tonbe depi plizyè mwa nan detansyon prevantif pwolonje.

Viktim sou tout fòm nan sosyete fòs kote sa a, veritab kanpay la se fè presyon sou otorite anplas yo epi mobilize pou etabli yon politik sosyal pou tout moun san distenksyon. Toutotan mas yo nan bezwen, nan lamizè, se posiblite pou tityovi kou jenn yo kontinye tonbe nan kontravansyon ak lalwa.

 

 

Max- Imbert  Marcelin, VKM

Ajouter un Commentaire


Code de sécurité
Rafraîchir

OPEN

Thursday - April 19, 2018

Weather: -273°C

 Winamp, iTunes      Windows Media Player      Real Player      QuickTime

Kiyès ki sou sit la

Nous avons 70 invités et aucun membre en ligne

Podcast radio vkm

 

Rechèch